Նորմոսթենիկ տիպ - բնորոշվում է մարմնի հիմնական չափսերի համաչափությամբ, և մարմնի հավասարաչափ կառուցվածքով: Վերփորային անկյունը ուղիղ է` (900):