Նևրոզ - Հոգեբանորեն պայմանավորված խանգարում, որի ախտանիշներն արտահայտվում են նրա հոգեկան կոնֆլիկտը ծնող սիմվոլիկ ձևով մղումների կոնֆլիկտ՝ մասնավորապես սեռական մղումների և Ես-ի մղումների։