Ինտերոռեցեպտորներ: Տարբեր հյուսվածքներում և ներքին օրգաններում (սրտում, արյունատար և ավշային անոթներում, մարսողական խողովակում և այլն) տեղակայված նյարդային վերջույթներ։ Ն. բաժանվում են՝ մեխանոընկալիչների, ջերմաընկալիչների, օսմոընկալիչների։ Ն. իրական ացնում են օրգանիզմի ներքին միջավայրի վիճակի անալիզը, այն հարմարեցնելով ընթացիկ պահանջներին։