Ներզատմա գեղձեր: Արտատար ծորանով կամ առանց դրա օրգաններ, որոնց արտադրած հորմոններն անմիջապես մտնում են արյան մեջ: Ներզատիչ գեղձեր են հիպոֆիզը, վահանաձև, ենթաստամոքսային, մակերիկամային, արական և իգական սեռական ու այլ գեղձեր: