Մարդու սաղմի (բեղմնավորված ձվի) տեղադրումը արգանդի լորձաթաղանթի մեջ սովորաբար կատարում են ձվի զարգացման վաղփուլերում (մարդու բեղմնավորումից 7 օր հետո)։
Երբեմն օգտագործում են որպես տրանսպլանտացիա տերմինիի հոմանիշ: