Ինվազիա (լատ, ինվազիո՝ հարձակում, ներխուժում)։ 1) Օրգանիզմի վարակումը կենդանի մակաբույծներով,  Ն. հետևանքով առաջացած հիվանդությունները կոչվում են ինվազիոն հիվանդություններ։ Դրանց մի մասը, օրինակ՝ քոսը, որի հարուցիչը քոսի տիզն է, վարակիչ է։