Երիկամների ֆունկցիաների խանգարումը կոչվում է նեֆրոպաթիա: