Օգտագործվում է աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների ախտահանման ժամանակ՝ 2%-անոց ջրային լուծույթների ձևով (ամանեղենը, սպիւոակեղենը, ւսրտաթորությունները վարակազերծելիս)։ 10%-անոց լուծույթները կիրառվում են կեղտահորերի, աղբարկղերի, կղանքի վարակազերծման ժամանակ։