Նատրիումի հիդրօքսիդ (կծու նատրիում, կաուստիկ սոդա) . անգույն, անհոտ, սպիտակ բյուրեղներ են։ 2-4%-անոց լուծույթները ոչնչացնում են մանրէների վեգետատիվ ձևերը։ 10%-անոց լուծույթներն օգտագործում են կաշվի և սննդի արդյունաբերության մեջ սարքերի վարակազերծման նպատակով։