Նարցիսիզմ "Լիբիդոյի կապվածությունը սեփական Ես-ին որպես օբյեկտի"։ Կարող է լինել առաջնային (երբ Ես-ը և Այն-ը առանձնացված չեն միմյանցից), որը նորմայում փոխարինվում է արտաքին օբյեկտին լիբիդոյի մասի կապվածությամբ, և երկրորդային, երբ լիբիդոյի մասը "պոկվում է" օբյեկտներից և նորից անդրադառնում է Ես-ին։