Նարկոլեպսիան բնութագրվում է քնի կարճատև նոպաներով (5– 20 րոպե)։ Դրանք անսպասելի են և անկասելի, սակայն հիվանդին միշտ էլ կարելի է արթնացնել։