Մուտացիան գենոտիպի, այսինքն ԴՆԹ-ի առաջնային կառուցվածքի փոփոխությունն է, որն առաջացնում է ժառանգականորեն ամրագրված հատկանիշի, կամ հատկանիշների փոփոխություն: