Գեն, որի մեջ տեղի է ունեցել նուկլեոտիդների վերադասավորություն կամ դրանց տեղաբաշխման կարգի խախտում, այսինքն` մուտացիա: Մուտանտ գենը կարող է լինել դոմինանտ կամ ռեցեսիվ: