Երևույթների էական հատկություններն ու պատճառական կապերը մտքով բացահայտելու ընդունակությունը: