Միևնույն խնդիրը լուծելու տարբեր հնարներ գտնելու ընդունակությունը: