Հոգեկան իմացական գործընթաց, ամենից հաճախ` խնդրի լուծման գործընթաց, որի օգնությամբ մենք իմանումենք երևույթների թաքուն կողմերն ու գոյության օրինաչափությունները: