Մտածողության այն անհատական տիպը, որի մեջ գերակշռողը համադրական գործողությունն է: