Հիշողության սկզբնական գործընթացը` ընկալվածը մտքում պահելու ընթացքը: