Հիշողության մեջ պահված տպավորություններն ու գիտելիքները վերարտադրելու անհնարինությունը: