Տվյալ մկանի կողմից հաղթահարվող առավելագույն ծանրության հարաբերությունը մկանի ֆիզիոլոգիական կտրվածքի մակերեսին։ Ֆիզիոլոգիական է կոչվում այն կտրվածքը, որն անցնում է բոլոր մկանաթելերով։ Մարդու բազկի երկգլխանի մկանի բացարձակ ուժը հավասար է մոտ 11,4 կգ-ի: