Միզոֆոբիա (հուն. mysos — կեղտ, ախտոտում, պղծում ) — կպչուն վախ ախտոտվելուց կամ վարակվելուց, շրջակա միջավայրի առարկաներից մեկուսանալու ձգտում: