Միզաթթվային ինֆարկտը հանդիպում է նորածինների մոտ, որոնք ապրել են երկու օրից ոչ պակաս, դրսևորվում է միզաթթվային նատրումի ամորֆ զանգվածների կուտակումով երիկամի խողովակներում: