Միզածորանի բացվածքի արտամիզապարկային դասավորությունը կոչվում է էկտոպիա: Սովորաբար ախտորոշվում է աղջիկների մոտ, որոնք ունեն անմիզապահություն կամ կրկնակի էպիդիդիմիտի էպիզոդներով տղաների մոտ: Միզածորանի էկտոպիան կարող է զուգորդվել հավաքական համակարգի երկատման հետ: Սովորաբար էկտոպիայի կողմի երիկամը ունի փոքր չափեր և ցածր ֆունկցիա: Հեմի-/ նեֆրէկտոմիան հանդիսանում է բուժման տարբերակ: Երիկամային հյուսվածքի հիստոլոգիական քննությունը որպես օրենք հայտնաբերում է ծանր դիսպլաստիկ փոփոխություններ, ինչի համար միզածորանի ռեիմպլանտացիա հազվադեպ է իրականացվում: