Միկրոսկօպիան պսիխոսենսոր խանգարում է երբ ամեն ինչ փոքրացած է ընկալվում: