Միջատազրկում Դեզինսեկցիա (ֆրանս. դեզ` զրկում, հեռացում և լատ.` ինսեկտում` միջատ): Մարդու համար վնասակար հոդվածոտանիների, օրինակ` վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչները փոխադրողների ոչնչացումը: Սովորաբար կատարվում է պեստիցիդների կիրառման միջոցով: