Միելոպիդ – Ոսկրածուծի պրեպարատներ, պրեպարատը պատրաստված է խոզի ոսկրածուծի բջիջներից: Օգտագործվում է, թոքերի խրոնիկական  ոչ սպեցիֆիկ հիվանդություննների, սեպսիսի, նաև  տրավմաներից հետո զարգացող իմունոդիֆիցիտային վիճակներում (կրաշ սինդրոմ)` որպես համալիր բուժման բաղկացուցիչ մաս: