Մղումներ (Triebe) Ըստ Ֆրոյդի ինչ-որ սահմանային գոյացություններ ֆիզիկականի և հոգեկանի (սոմատիկ և հոգևոր) միջև, մարմնական ապարատի կորիզներում առաջացող և հոգուն հասնող գրգիռների «հոգեկան ներկայացուցիչները»։
Բնութագրվում են չորս կողմերով` աղբյուր, նպատակ, օբյեկտ և ուժ (էներգիա)։ Վաղ աշխատանքներում Ֆրոյդը հակադրում էր Ես-ի մղումները սեռական մղումներին, որոնք նպաստում են տեսակի պահպանմանը (երբեմն ի վնաս ինքնպահպանմանը)։ 20-ականների սկզբից նա զարգացնում է տեսակետ՝ բաժանելով Կյանքի մղումներ և Մահվան մղումներ։

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին