Մեռուկը (հուն. մահացած բառից) բջիջների և հյուսվածքների մահն է կենդանի օրգանիզմում, երբ լրիվ դադարում է նրանց կենսագործունեությունը: