Մեկնաբանություն (Deutung) - Ախտանիշների, երազատեսությունների, սխալ գործողությունների և այլնի գաղտնի իմաստի բացահայտումը։