Նուրբ և համաձայնեցված շարժումների բացակայության հետևանքով ձեռագիրը դառնում է անընթեռնելի, խոշորատառ և անհամաչափ, գծերը` զիգզագաձև: