Սեռական աղավաղումներից են մազոխիզմը , սեռական բավարարվածություն զուգընկերոջ կողմից նվաստացումների ենթարկվելու ձևով։