Մանկական զարգացման տարբեր փուլերում դրսևորվող մղումների առանձին տեսակներ (օրալային, անալային, սադիստական, հետևելու մղումներ և այլն), որոնք գենիտալային փուլի սկզբում միավորվում են գենիտալային զոնայի մեջ և ենթարկվում են սեռական (բառի նեղ իմաստով) մղումներին։