Կենդանիների վերնամաշկի միա- և բազմաբջջային ածանցյալները: Մաշկի մակերես են արտազատում տարբեր նյութեր, նյութափոխանակության արգասիքներ, քսուկներ, նպաստում, են օրգանիզմի ջերմակարգավորմանը, կարող են ունենալ նաև պաշտպանական նշանակություն և այլն։