Մանկան մահացություն. 1000 երեխայից մինչև 1տ. մահացած երեխաների թիվը։ Ներկա ժամանակաշրջանում տնտեսապես զարգացած երկրներում մանկական մահացության 75-80%-ը կազմում է մանկան մահացությունը, իր հերթին դրա 75-80%-ը կազմում է վաղ մանկական մահացությունը, այսինքն` նեոնատալ մահացությունը` 1000 կենդանի ծնված նորածիններից առաջին 28 օրում մահացած նորածինների թիվը։