Սա հետծննդյան շրջանի ծանրագույն բարդություն է: Այն կարող է լինել մետրոէնդոմետրիտի, փող-ձվարանային բորբոքային գոյացության թափածակման կամ պիոսալպինգսի, ձվարանի ուռուցքի ոտիկի ոլորման, ենթաշճային միոմատոզ հանգույցի նեկրոզի հետևանք: Սակայն ամենահաճախակի հանդիպող պատճառը կեսարյան հատումից հետո արգանդի կարերի վարակային տարանջատումն է (0,5-1,0% դեպքերում է հանդիպում):