Պոզիտիվ հուզական խանգարումներից հուզական վիճակների և հակազդումների ախտահարումներից մեկի` հիպերթիմիայի արտահայտվող ձևերից է: Մանիան հիպերթիմիաների շարքում առավել արտահայտված և տարածված խանգարումն է։ Այն բնորոշվում է բարձր տրամադրությամբ, մտքի արագացմամբ, շարժողական ակտիվությամբ, հախուռն գործունեությամբ, շատախոսությամբ, հակումների ապարգելակվածությամբ, ուշադրության անկայունությամբ, քնի խանգարումներով և բարձր ինքնագնահատմամբ, անհիմն լավատեսությամբ։

 
 

Սկզբնաղբյուրը՝ Հոգեբուժություն

Ս. Հ. Սուքիասյան, Ս. Մ. Մարգարյան

Հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին