Մակրօպսիան պսիխոսենսոր խանգարում է, երբ ամեն ինչ ընկալվում է արտասովոր մեծ չափերով։