(ԻՆԴՈՒԿՏՈՐ, ԷՖԵԿՏՈՐ) ՖԵՐՄԵՆՏԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆՈՂ ՆՅՈՒԹ, ՈՐԸ ԳՏՆՎՈՒՄ Է ՕՐԳԱՆԻԶՄԸ (ՕՐ.՝ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆ) ՇՐՋԱՊԱՏՈՂ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ: ԱՌԱՆՑ ԴՐԱ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԿՏԵՐԻԱՅԻ ՄԵՋ ՖԵՐՄԵՆՏԸ ՉԻ ՍԻՆԹԵԶՎՈՒՄ (ՕՐԻՆԱԿ, ԼԱԿՏՈԶԱՅԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՁՈՂԿԻԸ ՉԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒՄ ՇԱՔԱՐԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՖԵՐՄԵՆՏԸ):