«Լյումբագո» կամ լյումբալգիա (լատ. lumbago) նշանակում է գոտկացավ: Կարող է ծագել ողնաշարի գոտկային հատվածի մկանների բորբոքումից (մկանաբորբ՝ միոզիտ), նյարդարմատների բորբոքումից (նյարդարմատաբորբ՝ ռադիկուլիտ) և այլն: