Լիզոլ, կրեոզոլի և կալիումական օճառի լուծույթ է։ Օգտագործվում է շենքերի, սպիտակեղենի, հիվանդների արտաթորությունների ախտահանման ժամանակ։ Նրա ածանցյալներից նավթալիզոլը օգտագործվում է կոպիտ ախտահանման ժամանակ։