Լիպոֆուսցինը գլիկոպրոտեիդ է, որում գերակշռում են ճարպերը, հատկապես ֆոսֆոլիպիդները: Բոլոր օրգանների և հյուսվածքների բջիջներում լուսամանրադիտակով այն երևում է ոսկեգույն կամ շագանակագույն հատիկների ձևով: