Հոգեվերլուծության հիմնական հասկացություններից մեկը։ Սկզբում նշանակում էր անհատի բոլոր սեռական դրսևորումների հիմքում ընկած հոգեկան էներգիա, օգտագործվում էր որպես սեռական մղման հոմանիշ։ Ավելի ուշ աշխատանքներում Ֆրոյդը լիբիդոն օգտագործում է որպես կյանքի մղման (էրոսի) հոմանիշ։