Մարդկանց և որոշ կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների խումբ, որոնք ընթանում են մաշկի, լորձաթաղանթների խոցոտումներով կամ ներքին оրգանների ծանր ախտահարումներով։