Մահացու : Թույնի, ճառագայթման մահացու (լետալ) դոզա։