Լենտինան-սնկային պոլիսախարիդ, ուժեղացնում է մակրոֆագերի հակաուռուցքային և հակաինֆեկցիոն ակտիվությունը,խթանում IL-1, TNF-α ,GM-CSF-ի արտադրությունը-ցուցված է ստամոքսի և այլ քաղցկեղների ժամանակ: