Լեղապիգմենտներ: Տետրապիրոլային բնույթի գունանյութեր. պարունակվում են լեղու մեջ: դրանց թվին են պատկանում բիլիռուբինը, բիլիվերդինը, ուրոբիլինոգենը: