Մանկական զարգացման որոշակի փուլ (մոտավորապես 5-6 տարեկանից մինչև (պուբերտանտ շրջանի սկիզբը), որի ժամանակ սեռական զարգացումը, կարծես, ժամանակավորապես ընդհատվում է։ Սեռական ոլորոտի վաղ մանկական ապրումներն արտամղվում են և քողարկվում են թաքնվաժ հուշերով։ Երեխայի հետաքրքրություններն այդ շրջանում գլխավորապես ուղղվում են իր հետ խաղացող ընկերների հետ շփումներին, դպրոցական ուսուցմանը և այլն։