Լաքա (macula) – մաշկի կամ լորձաթաղանթի վրա հատված այլ գունավորումով տարր