Կյանքի մղումներ (Lebenstriebe) - Մղումներ, որոնց նպատակը պահպանումն է, օժանդակումը և կյանքի զարգացումը դրա բոլոր կողմերով և ձևերով։ Ֆրոյդի ուշ աշխատանքներում հակադրվում են մահվան մղումներին։ Սեռական մղումները և ինքնապահպանման մղումները վերաբերում են կյանքի մղումներին։