Մտածողության բովանդակային խանգարումներից` սևեռուն կամ կպչուն մտքերի` ըստ բովանդակության` աֆեկտիվ խանգարումների տարատեսակներ են` ֆոբոֆոբիան (նախկին վախերի կրկնվելու վախ), տրիսկայդեկաֆոբիան (13 թվից վախ), օքսիֆոբիան (սուր առարկաներից վախ), զոոֆոբիան (կենդանիներից վախ), արախնոֆոբիան (սարդերից վախ), հեմատոֆոբիան (արյան տեսքից վախ) և այլն։

 

 

Սկզբնաղբյուրը՝ Հոգեբուժություն

Ս. Հ. Սուքիասյան, Ս. Մ. Մարգարյան

Հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին